Samtalsbyrån Hila är ackrediterad av Region Skåne sedan december 2013. Ackrediteringen sker inom ramen för rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne. Den 1 april 2014 gäller även ackrediteringen för psykodynamisk terapi (långtidsterapi, dock max 25 samtal).

 

Ackreditering innebär att privatpersoner kan remitteras och då gäller sjukvårdstaxa 200:- per besök. Högkostnadskort och frikort gäller.

 

Remisskrivande mottagning eller läkare ska ingå i Region Skånes "Hälsoval Skåne". Den sökande ska vara listad där remissen skrivs. Detta gäller de flesta vårdcentraler men även privata läkarmottagningar och andra privata vårdinrättningar.  

 

I andra fall gäller sedvanligt arvode.