Jag erbjuder psykodynamisk terapi (PDT), interpersonell psykoterapi (IPT), parterapier, krissamtal, samtalsgrupper samt handledning. Samtalen kan ske både på min mottagning och/eller online efter önskemål.

 

Psykodynamisk terapi (PDT) är ett samtal som sker mellan terapeuten och du som söker hjälp. Syftet är att du som söker hjälp ska få större självkännedom, må bättre och kunna skapa bättre relationer med sin omgivning. Tillsammans arbetar vi med det problem som du önskar att få hjälp med för att på ett djupare plan försöka lösa det. Vi arbetar även med att ge dig djupare insikt i dina problem och större självkännedom. Genom att arbeta på det sättet skapar vi förutsättningar för att hjälpa dig att må bättre och förebygga liknande problem eller händelser i framtiden. 

 

Interpersonell psykoterapi (IPT) är en korttidsbehandling på högst 16 gånger utifrån den bedömning som görs efter de tre första samtalen. IPT är för dig som känner dig deprimerad och upplever att du t.ex. har relationsproblem, svårt att sova och/eller svårt att koncentrera dig. Många studier visar att problem i mänskliga relationer medverkar till psykologisk stress, att psykologiska problem påverkar mänskliga relationer och att de kan leda till depression.

 

I IPT arbetar du tillsammans med terapeuten med att först känna igen de mellanmänskliga problem du kan ställas inför för att sedan kunna göra förändringar för att komma ur depressionen. Vi undersöker vad som gjort att du är deprimerad och försöker bryta depressionen genom metoden i IPT. 

 

I krissamtal går vi genom det som inträffat och få stöd i det. Det viktigaste målet är att hjälpa dig att få tillbaka hoppet och meningen med livet.

 

Samtalsgrupper har jag lång erfarenhet av, både med barn och unga vuxna som vuxit upp med en förälder/föräldrar med psykisk ohälsa. Jag har även lång erfarenhet av att arbeta med grupper som har upplevt någon form av trauma. Att möta andra i samma situation, i en liten grupp på 6-8 personer, upplevs oftast som stödjande. Man delar med sig av sina erfarenheter under ledning av en legitimerad psykoterapeut. Oftast används olika pedagogiska övningar för att underlätta samtalen. Gruppen är halvöppen, vilket innebär att gruppmedlemmar kan börja och avsluta när de behöver.