Jag heter Helene Rahm och är socionom och legitimerad psykoterapeut sedan 2012 med psykodynamisk inriktning. Under våren 2018 slutförde jag handledar- och lärarutbildning i psykoterapi vid Linköpings universitet, och under 2019 fortsatte jag vidareutbildningen till C-nivå i IPT. Jag har även valt att fortbilda och fördjupa mig inom affektteori. Under hösten 2021 gick jag en fördjupningskurs i affektfokuserad psykodynamisk terapi på SAPU: www.sapu.se

Jag sitter med i styrelsen för Interpersonell psykoterapi i Sverige: www.interpersonellpsykoterapi.se

 

Samtalsbyrån Hila vänder sig till dig som vill ha professionella terapeutiska samtal där varje samtal utgår från den sökandes behov. Varje behandling, samtal eller terapi blir därför individanpassad. Verksamhetens mål är att ge dig en ökad livskvalitet i ett tryggt, engagerat och lugnt samarbetsklimat. Verksamheten vänder sig främst till personer med depression, låg självkänsla, ensamhet, relationsproblem, ångest, stress, utmattningsproblem, existentiella frågor, sexuella problem, kriser, traumabearbetning eller hur det är att växa upp med en psykiskt sjuk förälder. Mitt arbete sker utifrån en psykodynamisk grundsyn. Jag erbjuder även interpersonell psykoterapi (IPT). 

 

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med dessa frågor från mina tidigare anställningar inom psykiatrin, socialtjänsten, skolan samt från biståndsorganisationen Individuell Människohjälp (IM). Jag har även stor erfarenhet och kunskap av att arbeta med barn och unga vuxna som har en förälder med psykisk sjukdom (både individuellt och i grupp) samt med personer som upplevt någon form av trauma, framförallt flyktingar.