Samtalsbyrån Hila

Ta kontakt

Har du frågor om hur jag arbetar eller om något annat, ring mig på: 

0735-66 71 42 

Eller mejla mig på:

helene.rahm@hila.se

 

 

 

 

 

 

Samtalsbyrån Hila är en centralt belägen mottagning i Malmö som drivs av Helene Rahm, legitimerad psykoterapeut, med över 20 års erfarenhet av olika former av samtalsstöd. 

 

Samtalsbyrån Hila är ackrediterad av Region Skåne sedan december 2013. 

Ackrediteringen sker inom ramen för rehabiliteringsgarantin i Hälsoval

Skåne. Från 1 april 2014 gäller även ackrediteringen för psykodynamisk

terapi (långtidsterapi, dock max 25 samtal).

 

På samtalsbyrån Hila erbjuds behandling i form av terapi eller

krissamtal. Vanliga problem som behandlas är nedstämdhet, depression,

relationsproblem, ensamhet, sexuella problem, livskriser, stress och

utmatningsproblem samt låg självkänsla.

 

Målgrupper är enskilda och par, både vuxna och ungdomar. Även samtal i grupp för unga vuxna med föräldrar som har psykisk ohälsa erbjuds.